VİZYON VE AMACIMIZ

KURUMSAL / VİZYON VE AMACIMIZ

Vakıf, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı gerçekleştirmek amacıyla;

 ►Üyelerden emekli olanlara, çalışırken daimi malül olanlara veya çalışırken veya emekli iken ölenlerin menfaattarlarına, bu vakıf senedinde yazılı hükümler gereğince yardımda bulunmak,

 ►Vakıf imkanları ölçüsünde öncelikle üyelerin mesken ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, üyelerine uygun şartlarda mesken kredisi açmak,

 ►Üyelerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için süper market açmak,

 ►Üyelerin ve çocukların evlenme ve tahsili için uygun şartlarda kredi açmak ve burs vermek, sosyal amaçlı çeşitli etkinliklerde bulunmak,

 ►Üyelerin ve çocuklarının istifadesini amaçlayan huzurevi, kreş, orta ve yüksek öğrenim erkek ve kız yurdu ve dershane açmak,

 ►Dinlenme tesisleri ve misafirhaneler kurmak,

 ►Üyelerin tabii afetlerden ileri gelen zararlarını karşılamak için kredi açmak,

 ►Vakfın mevcutlarını nemalandırmak için, ziraat, sanayi ve ticaret sahalarında işletmeler kurmak ve bunları çalıştırmak.

 ►Hastahane, klinik, laboratuvar ve görüntüleme merkezi açmak,

 Üyelerin sigortası ve sosyal güvenliğine yönelik faaliyetlerde bulunmak.