Vakıf Başkanı Nurettin Girginer'in Genel Kurul Konuşması

 / HABERLER-DUYURULAR

Vakıf Başkanımız Nurettin Girginer'in 8. Olağan Genel Kurul konuşması:
"Demiryollarımızın bünyesinde kurulu bulunan sendika ve derneklerimizin Değerli Başkan ve Yöneticileri,

Geçmişte Ölüm Yardım Derneğimizde görev yapan değerli Başkan ve Yönetici büyüklerimiz.
Ülkemizin dört bir tarafından, yüzlerce kilometre kat ederek Vakfımızın 8. Olağan Genel Kurulunu oluşturmak üzere gelen değerli delegelerimiz;
Genel Kurulumuza hoş geldiniz diyor, şahsım ve yetkili kurullarımız adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Vakfımızın bugünlere gelmesinde emeği geçen, başta Ölüm Yardım Cemiyetimizin kurucuları olmak üzere, o günden bu güne kadar dernek ve vakfımızın çeşitli kademlerinde görev alarak hizmet veren başkan ve yöneticilerimize en içten şükranlarımızı sunuyor, hayatta olamayanlara Allah’tan rahmet diliyorum.
Değerli Delegeler,
Ölüm Yarım Derneğimizde geriye doğru yöneticilik ve başkanlık görevlerini yürüten, Kızılay’da bulunan hizmet binamızın alınmasında büyük emeği geçen ve imzası bulunan değerli büyüğümüz Ömer Sönmez abimizin sizlere selamını ve genel kurula başarı dileklerini bu vesile ile iletmek istiyorum.
Yine bu vesile ile geçmişte derneğimizde başkanlık görevini de yürüterek vakfımıza önemli hizmetler veren, geçtiğimiz yıl Hakkın rahmetine kavuşan Haydar Koca başkanımıza, Tülomsaş emeklisi olarak delege seçilen, bugün aramızda bizlerle birlikte olması gerekirken 28 Haziran’da ansızın aramızdan ayrılan Rıfat Başer kardeşimize de Allah’tan rahmet diliyorum.
10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı önünde ki terör saldırısı sonucu dokuz yaşındaki oğlu ile birlikte yaşamını kaybeden Yönetim Kurulu Üyemiz İbrahim Atılğan Bey ve biricik oğlu Veysel’e, aynı patlamada hayatını kaybeden üyelerimiz Ali Kitapçı, Bilgen Parlak, İdil Güney, Yılmaz Elmascan ve hayatlarını kaybeden diğer demiryolculara ve vatandaşlarımıza,
Sarıkamış’ta meydana gelen bir başka terör saldırısında hayatını kaybeden değerli üyemiz Necdet İnanç’a, terörün kurbanı olmuş bütün vatandaşlarımıza, vatan savunması için canlarını siper eden, bu uğurda şehit düşen kahraman güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.
Birliğimizi ve beraberliğimizi hedef alan alçak terörü ve onun destekçilerini lanetliyor ve şiddetle kınıyorum.
Değerli Delegeler, Kıymetli Misafirlerimiz,
Sadece üyelerinin cenazesini kaldırmak amacı ile 1932 yılında kurulan ve sınırlı hizmet veren Ölüm Yardım Cemiyeti, 1993 yılında TCDD Çalışanları ve Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Vakfı adı ile bugünkü şeklini almıştır.
Vakfımız, üyelerimizin ve çocuklarının doğumundan başlayıp eğitimine, evlenmesine, konut ve araç almasına, sosyal güvenliğinden ölümüne kadar, yaşamının her alanında onların yanında yer almaya çalışmakta, her geçen gün sunduğu hizmetleri çeşitlendirmek için gayret göstermektedir.
Hizmet ettiğimiz süre içerisinde üyelerimiz arasında fark gözetmeden her üyeye eşit hizmet götürmeye azami gayret sarf ettik. Hiçbir zaman işçi-memur veya çalışan-emekli gibi bir ayrım içerisinde olmadık. Birlik ve beraberlik misyonu ile hareket ederek görevimizi yapmaya gayret ettik.
İnşallah genel kurulumuzu, TCDD bünyesinde kurulu bulunan bütün sendika ve dernekler ile, el ele gönül gönüle gerçekleştireceğiz. Genel kuruldan birlikte, bir arada ve daha güçlü olarak çıkacağız.
Değerli Arkadaşlar,
Vakıfların üye alımının önündeki yasal engellerin kalkmasının ardından, Vakıf Senedimizde yaptığımız değişiklikle birlikte, 15 Haziran 2012 tarihinden itibaren Vakfımıza yeni üye kayıtları devam etmektedir. Geçen 4 yıllık süre içerisinde yapılan üyeliklerle, Vakfımıza kaydedilen yeni üye sayısı 705’e ulaştmıştır. Vakfımıza düzenli olarak üyelik başvuruları yapılmakta, yeni üye sayımızı daha da artırmak sendikalarımızın, derneklerimizin ve siz kıymetli delegelerimizin desteği ve katkıları ile mümkün olacaktır.
Değerli Delegeler,
Üyelerimize farklı hizmetler sunmak, onların talepleri doğrultusunda hizmetlerini çeşitlendirmek amacı ile, şifalı suyu ile dünyaca ünlü Haymana kaplıcalarında 48 adet devremülk satın alarak üyelerimizin hizmetine sunulmuştur.
Üyelerimizin, yılın her döneminde cüzi bir ücret karşılığında  faydalanabilmeleri için alınan devremülklerin işletmesi ile ilgili sorunlar yaşanması üzerine, işletme hakkını elinde bulunduran şirketle ilgili sürdürülen hukuki mücadelenin ardından işletmenin daha iyi standartlara kavuşması için farklı adımlar atılmıştır.
Bu bağlamda toplam 1.824 maliki bulunan termal tesisin yönetici sorumluluğu da alınmış, Vakfımızın Yönetim Kurulu Başkanı olarak, diğer maliklerin de talebi üzerine tesisin yeni oluşan yönetim kurulunun başkanlığına seçildim. Devam eden bazı hukuki sorunların da hallolması ile birlikte kısa bir süre içerisinde devremülklerimizin yüksek standartlarda üyelerimizin hizmetine sunulması sağlanacaktır. Tesiste işletme kalitesinin artırılması için çalışmalarımız devam etmektedir.
Değerli Delegelerimiz,
Vakfımızın geleceğine yönelik önemli bir yatırım olarak gördüğümüz ve Ankara Eskişehir Yolu’nda 2008 yılında alınan toplam 101.459,38 m2 arsamızın bulunduğu bölgede olumlu gelişmeler yaşanmaktadır. Arsalarımızın da içinde bulunduğu imar planında yer alan bölgede alt yapı çalışmaları başlamış, bağlantı yolları açılmış, ve diğer alt yapı hizmetlerinin getirilmesi çalışmaları devam etmektedir. 140 m2 brüt üzerinden yaklaşık 530 daire yapılabilecek arsalarımız vakfımızın geleceği açısından önemli bir ekonomik kaynak oluşturmaktadır.
Vakfımız, üyelerine sunduğu misafirhane hizmetini kendi kuruluşu olan DEÇEV Gıda Ltd. Şti. vasıtası ile her geçen gün kalitesini artırarak devam ettirmektedir. Misafirhanemizde üyelerimizin güvenli bir aile ortamında düşük ücretle konaklama yapmaları sağlanırken, yer olduğu sürece diğer demiryolcuların ve üye yakınlarının da konaklamasına imkan sağlanmaktadır.
Vakfımıza ait cenaze aracı üyelerimizi ve üyelerimizin birinci derece yakınlarını (eş, çocuk, kardeş, anne, baba, kayınvalide, kayınpeder) ücretsiz taşımak üzere hizmet vermektedir. Ayrıca, cenaze sahiplerinden talep gelmesi ve cenazenin götürüleceği yerde uçak kargo hizmetinin bulunması halinde, maliyet ve zaman tasarrufu da dikkate alınarak cenazeler uçak kargo ile taşınmaktadır. Kargo bedeli ile cenazenin beraberinde ki bir refakatçinin ulaşım bedeli de vakfımız tarafından karşılanmaktadır.
2000 yılından bugüne kadar devam ettirdiğimiz karşılıksız burs verme uygulaması ile, 2000 yılından itibaren 513 üye çocuğuna toplam 1.391.940 TL karşılıksız burs verilmiştir. Görevi başında vefat eden üyelerimizin lise ve üniversitede okuyan çocuklarına puan şartı aranmaksızın burs verme uygulamamız da devam etmektedir. Bizlerin de gurur kaynağı olan bursiyerlerimiz, bugün değişik meslek gruplarında başarılı bir şekilde hayatlarına devam etmektedirler.                       
Değerli Delegeler,Vakfımız, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında 994 üyeye 2.384.900,00.-TL. emeklilik yardımı, 1222 üyeye 2.525.400,00.-TL. emekli ölüm yardımı, 31 üyeye 128.200,00.-TL. faal ölüm yardımı, 227 üyeye  249.900,00.-TL. eş ölüm yardımı, 518.830,00.-TL. burs yardımı olmak üzere toplam 6.287.350,77.-TL. karşılıksız yardım yapılmıştır. Yapılan 6.287.350,77.-TL. karşılıksız yardıma karşılık Vakfımızın aynı yıllarda ki aidat geliri 2.698.504,00.-TL. olmuştur.
Değerli delegelerimiz,
Vakfımızın kullandırdığı ikrazlardaki faiz oranlarının düşüklüğü ve işlemlerin kolaylığı üyelerimize büyük rahatlıklar sağlamaktadır. Üyelerimizin kredi talepleri, borç sözleşmesinin Vakfımıza ulaşmasının hemen ardından üyelerimizin banka hesaplarına yatırılmaktadır. Aynı şekilde yardım ödemeleri de  evrakların Vakfımıza ulaşmasının ardından menfaattarların hesaplarına yatırılmaktadır.
Vakfımız, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında 3.625 üyeye toplam 41.438.250,00.-TL. ikraz kullandırmıştır.
Üyelerimizin, özellikle emekli üyelerimizin kredi kullanımında kefil bulma zorlukları, ayrıca yeni Borçlar Kanunu’na göre kefilin eşinin de imzasının alınması zorunluluğu sigorta şirketleri ile yapılan sözleşmelerle ortadan kaldırılmıştır. Pirim bedeli vakfımız tarafından karşılanarak düzenlenen risk sigorta poliçeleri ile krediler sigorta kapsamına alınmıştır.
İkraz kullanıp da hayatını kaybeden üyelerimizin borçlarının varislerine intikal etmemesi için yaptığımız kredili hayat sigortası, üyelerimizin varislerine önemli avantajlar sağlamaktadır. Geçtiğimiz üç yıllık dönem içerisinde 41 üyemizin vefatı sonucu toplam 450.949,00.-TL. teminat ödemesi yapılmıştır.
Ayrıca üyelerimize yapmış olduğumuz “ferdi kaza sigortası” ile üyelerimiz her türlü kaza sonuçlarına karşı teminat altına alınmasına devam edilmektedir. 2016 yılında 100.000,00.-TL teminatlı ferdi kaza sigortası, yıllık 25,00.-TL pirimle terör ve deprem de teminata dahil edilerek yapılmıştır.
Bu çalışmalar Vakfımızın kuruluşu olan DEÇEV Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. vasıtası ile yapılmaktadır. Halen Ray Sigorta ve Vakıf Emeklilik acentesi olarak hizmet veren DEÇEV Sigorta, ayrıca sözleşme yaptığı brokerlik firması vasıtası ile üyelerimize bütün branşlarda bir çok sigorta şirketinden alternatifli uygun fiyat ve ürünle sigortacılık hizmeti de sunmaktadır.
Değerli Delegelerimiz,
Bugün burada demiryolu ailesinin işçisiyle, memuruyla, çalışanı ve emeklisi ile, bir arada bulunmasının mutluluğunu yaşıyoruz.
Demiryolu bünyesinde kurulu bulunan işçi ve memur sendikalarımızın tamamının vakıf çatısı altında bir araya gelerek vakfımızı sahiplenmesi ve sorumluluk alması vakfımzı çok daha güçlendirecektir.
Vakfımıza bugüne kadar destek olan, katkı veren sendikalara, derneklerimize, vakfımızın değerli üyelerine bir kere daha teşekkür ediyorum.
Genel kurulumuzda söz alacak olan değerli konuklarımızdan bir istirhamda bulunarak sözlerime son vermek istiyorum.
Değerli konuklarımız, sendika ve derneklerimizin değerli temsilcileri; burada birlikte oluşumuz ve uzlaşma içerisinde olmamız  önemlidir. Ülkemizde ayrışmaların ve çatışmaların egemen olduğu bir dönemde bizi bir arada tutan üsluba, söylemlere ve değerlere bugün daha çok ihtiyacımız var.
Bugün burada yalnızca vakfımızı konuşalım, vakfımıza ilişkin görüş ve önerilerimizi dile getirelim. Sendikal ve siyasi rekabetlerimizi daha farklı platformlarda dile getirelim.
Olumlu veya olumsuz eleştirilerinizi bizimle ilgili yapmanızı, eleştirecekseniz eğer bizi eleştirmenizi rica ediyorum. Bugün farklılıklarımızın değil, müştereklerimizin konuşulduğu bir gün olsun. Bu hususta göstereceğiniz hassasiyete şimdiden teşekkür ediyorum.
Bugüne kadar bizden desteğini esirgemeyen siz saygıdeğer delegelerimize, sendika ve derneklerimizin değerli yöneticilerine teşekkür ediyor, 8. Olağan Genel Kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum.."

 Okunma Sayısı : 2449         07 Haziran 2016

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 899351

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.